image_pdfimage_print

W dniu 17 maja na terenie Nadleśnictwa Nurzec w powiecie siemiatyckiem odbyły się ćwiczenia  zgrywające pod kryptonimem „LAS 2019”. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki z KW PSP Białystok, KP PSP Siemiatycze, KP PSP Wysokie Mazowieckie, KP PSP Bielsk Podlaski, ZSP Adamowo oraz wydzielone siły i środki z OSP powiatu siemiatyckiego: OSP Drohiczyn, OSP Moszczona Królewska, OSP Mielnik, OSP Stadniki, OSP Sutno, OSP Niemirów, OSP Wilanowo.

Cel ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przygotowania i doskonalenia współdziałania sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych podczas pożarów wielkoobszarowych na terenie kompleksu leśnego, w szczególności:

  • doskonalenie prowadzenia rozpoznania zagrożeń na terenie objętym działaniem ratowniczym;
  • doskonalenie organizacji działań ksrg ze szczególnym uwzględnieniem jednostek organizacyjnych PSP i OSP w KSRG;
  • doskonalenie współdziałania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej ze służbami i podmiotami ratowniczymi funkcjonującymi w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego;
  • doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi kadrę dowódczą PSP;
  • doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania sił i środków PSP;
  • doskonalenie sprawności przepływu informacji podczas działań ratowniczych z udziałem różnych instytucji, służb i podmiotów ratowniczych;
  • sprawdzenie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczo – gaśniczego do prowadzenia działań gaśniczych na terenach leśnych;
  • praktyczne sprawdzenie możliwości podawania wody na duże odległości;
  • praktyczne sprawdzenie możliwości budowy stanowisk zaopatrzenia wodnego podczas pożarów na terenie kompleksu leśnego;
  • ocena stanu leśnej infrastruktury przeciwpożarowej.

Opracował: st.kpt Sylwester Uściniak

Zdjęcia: KP PSP Siemiatycze