image_pdfimage_print

17 kwietnia 2019 r. o  godzinie 12:00 w okolicach miejscowości Czerlonka Leśna (gm. Hajnówka), Nadleśnictwo Hajnówka rozpoczęły się ćwiczenia gaśnicze, których celem było doskonalenie umiejętności strażaków podczas gaszenia pożarów  leśnych na terenie Puszczy Białowieskiej pod kryptonimem „Czerlonka 2019”.

Epizod ćwiczebny zakładał, iż w wyniku celowego działania dochodzi do powstania pożaru. Pożar zostaje wykryty przez automatyczny system detekcji kamery znajdującej się w nowo powstałej dostrzegalni pożarowej. Następnie informacja z Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego natychmiast zostaje przekazana do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce, który dysponuje niezbędne siły i środki na miejsce zdarzenia.
W ćwiczeniach wzięło udział łącznie 9 zastępów straży pożarnej i 29 strażaków (Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Hajnówce, OSP Białowieża, OSP Nowokornino, OSP Mochnate, Wojskowa Straż Pożarna z 2 Regionalnej Bazy Logistycznej Skład Hajnówka). W działaniach aktywny udział wzięły także służby leśne nadleśnictwa Hajnówka, Białowieża, Browsk, będący w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku samolot gaśniczy Dromader, Zespół Oceny Wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz przedstawiciele Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w ćwiczeniach uczestniczył zastęp z OSP Narew który zabezpieczał i tankował samolot gaśniczy Dromader na lądowisku w Narwi przy zakładzie produkcyjnym Pronar.
Zbliżający się sezon wakacyjny jest okresem zwiększonego zagrożenia pożarowego w lasach zarówno ze względu na wysokie temperatury i związaną z tym niską wilgotność ściółki ale także z uwagi na zwiększoną liczbę osób korzystających z uroków lasu. Niestety pomimo coraz większej wiedzy to w dalszym ciągu jednak człowiek pozostaje najczęstszym sprawcom pożarów na terenach zalesionych.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Bajko, KP PSP Hajnówka
Zdjęcia: st. kpt. Piotr Sienkiewicz, KP PSP Hajnówka