image_pdfimage_print

16 kwietnia 2019 roku na obiekcie Urzędu Miejskiego w Krynkach przeprowadzono ćwiczenia taktyczno – bojowe z udziałem wytypowanych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb współdziałających.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości prowadzenia ewakuacji obiektu oraz gotowości operacyjnej służb i podmiotów do prowadzenia działań na wypadek zdarzeń w obiektach użyteczności publicznej, a także doskonalenie umiejętności współdziałania podmiotów ratowniczych w czasie bezpośrednich działań podczas pozorowanego zdarzenia.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w jednym z pomieszczeń biurowych na I piętrze obiektu powstaje pożar – rozprzestrzeniające się zadymienie po wszystkich kondygnacjach budynku stwarza zagrożenie dla pracowników i petentów. W obiekcie zarządzona zostaje ewakuacja, podczas której stwierdzono, że wewnątrz pomieszczeń na I piętrze i poddaszu pozostało 2 pracowników – nie mogą oni samodzielnie opuścić budynku. Istnieje realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia – z uwagi na silne zadymienie i rozprzestrzeniający się pożar możliwa jest ich ewakuacja jedynie przez okna. Podczas ewakuacji budynku stwierdzono dodatkowo nieobecność jednego pracownika – istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba ta pozostała wewnątrz obiektu w strefie zagrożenia. Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia mieli za zadanie ugasić pożar w obiekcie, ewakuować 2 osoby z I piętra i poddasza, odnaleźć osobę poszkodowaną, ewakuować ją na zewnątrz obiektu i udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zorganizować zaopatrzenie wodne. W zakresie zabezpieczenia dróg dojazdowych oraz miejsca zdarzenia jednostki ochrony przeciwpożarowej współdziałały z Policją i Strażą Graniczną. Podczas ćwiczeń sprawdzano również umiejętności reagowania strażaków na zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia podczas prowadzonych działań – doszło min. do awarii podnośnika.

W ćwiczeniach udział brało 5 zastępów z JRG Sokółka, OSP KSRG Krynki, Szudziałowo, Zubrzyca Wielka oraz Policja i Straż Graniczna.

Ćwiczenia obserwował Komendant Powiatowy PSP w Sokółce, Sekretarz Krynek oraz Kierownik Posterunku Policji w Krynkach.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz.

Zdjęcia: JRG Sokółka.