I Powiatowe Warsztaty Medyczne OSP

13 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w Osowiec Twierdza, Gmina Goniądz na polu namiotowym „Bóbr” rozpoczęły się I Powiatowe Warsztaty Medyczne Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu monieckiego. Organizatorami warsztatów była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach oraz Powiatowy Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mońkach. Na początku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach, mł. bryg. Krzysztof Stachurski przywitał zaproszonych gości i ćwiczące zespoły: OSP Goniądz, OSP Downary, OSP Osowiec, OSP Jasionówka, OSP Jaświły, OSP Zabiele, OSP Knyszyn, OSP Krypno, OSP Długołęka, OSP Trzcianne oraz Wojskową Straż Pożarną w Osowcu.
Następnie powiatowy koordynator medyczny z KP PSP w Mońkach, mł.asp. Adam Skibicki przypomniał regulamin warsztatów i przystąpiono do losowania nr startowych. Strażacy mieli do przećwiczenia pięć założeń podczas, których mogli wykazać się udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym.
1. Przytopiona osoba na brzegu rzeki. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób tonących.
2. Podczas wycinki drzew doszło do amputacji kończyny górnej piłą łańcuchową. Druga osoba pozoruje omdlenie.
3. Przy palącym się ognisku poparzeniu ulega osoba dorosła. Uraz kończyn górnych i górnych dróg oddechowych. Osoba przeszkadzająca pod wpływem alkoholu.
4. Upadek z wysokości. Zakleszczona osoba w trudno dostępnym miejscu w schronie. Osoba towarzysząca próbuje ją wydostać.
5. Wypadek samochodowy. Kierująca ciężarna dostała ataku padaczki i potrąciła samochodem rybaka.
Skład komisji oceniającej: kpt. Artur Bernaziuk, Wojewódzki Koordynator Medyczny z Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku i funkcjonariusze KP PSP w Mońkach. Pozoranci – druhowie OSP. Po zakończeniu rywalizacji wszystkie zespoły otrzymały puchary i dyplomy.
Kwalifikacja końcowa:
1. OSP Trzcianne,
2. OSP Jaświły,
3. OSP Jasionówka.
W trakcie warsztatów zaprezentowano samochód dowodzenia i łączności oraz przyczepkę ze sprzętem medycznym przystosowaną do zdarzeń masowych z udziałem ludzi. Na zakończenie warsztatów wszyscy mogli skosztować przygotowaną przez OSP Chojnowo smaczną grochówkę i karkówkę. Dziękujemy dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego za udostępnienie pola namiotowego „Bóbr” w Osowcu Twierdza.

Opracował: mł. bryg. Sławomir Szafrański – KP PSP Mońki
Zdjęcia: mł. bryg. Sławomir Szafrański – KP PSP Mońki
Łukasz Rutkowski – prywatne archiwum