image_pdfimage_print

Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. Wypalanie traw to problem, z którym strażacy zmagają się co roku. Mimo rosnącej świadomości społecznej w tej kwestii, to jednak nadal są ludzie, którzy myślą, że wypalanie traw użyźnia ziemię. Rozpoczęcie kampanii przeciwko wypalaniu traw w marcu nie jest przypadkowe. Początek wiosny to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw. W 2018 roku podlascy strażacy odnotowali 933 pożarów traw i nieużytków, co stanowi 23,4 % wszystkich pożarów w woj. podlaskim. Średnio akcja gaśnicza pożaru traw trwała 18 minut i 35 sekund, a strażacy wyjeżdżali do niej średnio co 9 godzin i 22 minuty.
Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. W ubiegłym roku w wyniku pożarów traw zginęło 7 osób, a 81 zostało rannych z czego 11 w województwie podlaskim. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej prędkości wiatru i nagłej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania.

Wypalanie traw to także koszty ekonomiczne, które niepotrzebnie ponosimy jako społeczeństwo, ponieważ niemal wszystkie pożary traw i nieużytków spowodowane są przez człowieka. W zeszłym roku w gaszeniu pożarów traw było zaangażowanych 8311 strażaków, użyto 1795 pojazdów, a do gaszenia  zużyto 2 707 000 m3 wody. Wypalanie traw na łąkach i pastwiskach prowadzi także do utraty dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej.

Osoby, do których nie docierają argumenty inne jak prawne powinni pamiętać, że wypalanie traw jest prawnie zabronione. Za ten czyn grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł, a jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie wielu osób albo mienie w wielkich rozmiarach, można trafić do więzienia na okres do 10 lat.

Kampania „STOP pożarom traw” na terenie województwa podlaskiego kierowana jest do wszystkich ale przede wszystkim do: młodzieży, rolników, mieszkańców terenów wiejskich oraz samorządowców z przekazami, że wypalanie traw:

  • jest niebezpieczne dla ludzi i przyrody,
  • jest prawnie zabronione,
  • prowadzi do utraty dopłat bezpośrednich,
  • angażuje duże siły straży pożarnej.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” działa także strona internetowa http://www.stoppozaromtraw.pl/

Opracowanie: bryg. Tomasz Gierasimiuk – KW PSP w Białymstoku