image_pdfimage_print

Klubiki i sale edukacyjne „OGNIK” są elementem rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. W celu zachowania najwyższej jakości zajęć, w tym praktycznych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zajęcia prowadzą specjalnie do tego przygotowani funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. W województwie podlaskim obecnie funkcjonuje 10 sal edukacyjnych „OGNIK” w większości utworzonych na bazie pomieszczeń jednostek ratowniczo-gaśniczych. Trzecią w kolejności utworzenia, a zarazem pierwszą pod względem obłożenia w województwie jest Sala Edukacyjna w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 Komendy Miejskiej Państwowe Straży Pożarnej w Białymstoku. 17 lutego 2017 r. odbyło się jej uroczyste otwarcie, a już przeprowadzono w niej zajęcia dla 190 zorganizowanych grup, w których uczestniczyło około 4400 dzieci. Głównymi beneficjentami programu są dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych oraz najstarsze grupy przedszkolne. Zajęcia w sali edukacyjnej odbywają się na podstawie harmonogramu zgłoszeń, który prowadzony jest przez Punkt Alarmowy JRG nr 4. Zgłoszenie grupy odbywa się telefonicznie i po potwierdzeniu wstępnego terminu poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej e-mailem na adres wskazany na stronie internetowej KM PSP w Białymstoku. Propozycja zajęć realizowanych dla dzieci w sali edukacyjnej „OGNIK” spełnia podstawowe cele programu jakimi są:

  • kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia,
  • wdrażanie do prawidłowych nawyków w zakresie używania domowych urządzeń elektrycznych,
  • utrwalenie znajomości telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych
    i informacyjnych,
  • prezentacja podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku,
  • przedstawienie specyfiki pracy strażaka, pojazdów pożarniczych i sprzętu przeciwpożarowego.

Podczas zajęć percepcja dzieci wzmacniana jest poprzez szereg prezentacji multimedialnych i filmów. W ramach kampanii społecznych realizowanych przez Państwową Straż Pożarną, m.in. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo” przez cały rok szkolny dzieci wychodzą z zajęć z wiedzą, którą mają za zadanie przekazać również swoim opiekunom i rodzicom. Przeprowadzone doświadczenia z użyciem dymu teatralnego i czujek dymu utrwalają u tak młodych odbiorców wcześniej przedstawione schematy zachowań i postępowania. Zwieńczeniem procesu edukacyjnego w sali „OGNIK” są podziękowania za aktywny udział w zajęciach i wręczenie uczestnikom certyfikatów. Oczywiście nie może obejść się bez gromkich podziękowań z ust „młodych adeptów bezpiecznego zachowania się” i pamiątkowych laurek dla wykładowców.
W KM PSP w Białymstoku funkcjonuje również druga sala edukacyjna na bazie JRG Nr 5 w Łapach.

Opracowanie: mł. bryg. Sebastian Zdanowicz, KM PSP w Białymstoku
Zdjęcia: mł. bryg. Sebastian Zdanowicz, KM PSP w Białymstoku