Ćwiczenia OBWODNICA 2019

W wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych (oblodzenie jezdni w wyniku zamarzania na nawierzchni drobnego opadu deszczu), kierujący samochodem osobowym na drodze ekspresowej w ramach drogi S 61 wjeżdżając na węzeł komunikacyjny zauważa spadający ładunek z pojazdu ciężarowego i zaczyna gwałtownie hamować. Jadące za nim pojazdy nie zdążyły wyhamować i kolejno najeżdżały na siebie powodując karambol.

Taki był scenariusz ćwiczeń pod kryptonimem OBWODNICA 2019 przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2019 roku na terenie województwa podlaskiego w okolicach Suwałk. Ćwiczenia odbyły się na jednym z obiektów drogowych w ciągu nowobudowanej drogi międzynarodowej E67 Via Baltica, częściowo zrealizowana jako droga ekspresowa z Warszawy do Tallinna w Estonii, biegnąca z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Do przebiegu ćwiczeń wykorzystany został odcinek zawierający węzeł komunikacyjny w okolicach Suwałk.

W ćwiczenia zaangażowane były:

 1. Wydzielone siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu województwa podlaskiego (powiat suwalski, sejneński, augustowski, białostocki, łomżyński, kolneński, zambrowski, sokólski)
  i województwa warmińsko –mazurskiego (powiat olecki).
 2. Zespół Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ
  w Suwałkach,
 3. Zespół Ratownictwa Medycznego „OLMEDICA” Sp. z o.o. w Olecku,
 4. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Filia Suwałki,
 5. Zespół Ratownictwa Medycznego 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej
  w Suwałkach,
 6. Siły i Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach,
 7. Siły i środki Straży Granicznej z Placówki SG w Rutce Tartak,
 8. Przedstawiciele Miejskiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w Suwałkach,
 9. Przedstawiciele Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w Suwałkach,
 10. Przedstawiciele Budimex S. A. w Warszawie,
 11. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku,
 12. Przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW w Białymstoku.

W ćwiczeniach udział brało ok. 110 osób ćwiczących i 40 osób organizujących ćwiczenia – łącznie ok. 150 osób.

Celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie i doskonalenie możliwości potencjału ratowniczego województwa podlaskiego w zakresie prowadzenia działań ratowniczych w trakcie katastrof w ruchu lądowym oraz kierowania i koordynacji działań prowadzonych przez służby ratownicze oraz podmioty współdziałające w zakresie ratowania życia, zdrowia i środowiska podczas zdarzenia masowego na przykładzie zdarzenia drogowego z udziałem kilku samochodów osobowych na obwodnicy Suwałk w warunkach niskiej temperatury powietrza, a w szczególności:

 •  doskonalenie metodyki organizacji, prowadzenia, kierowania i koordynowania wielopłaszczyznowych działań ratowniczych z udziałem wielu współdziałających służb i podmiotów,
 • sprawdzenie oraz doskonalenie możliwości systemu ratownictwa i ochrony ludności na szczeblu powiatu i województwa w zakresie ratowania życia, zdrowia, środowiska oraz usuwania innych zagrożeń w przypadku wystąpienia katastrofy w ruchu lądowym o charakterze wypadku masowego,
 • doskonalenie procedur ratowniczych związanych z realizacją zadań z zakresu działań gaśniczych, ratownictwa technicznego i medycznego na wypadek wystąpienia katastrof komunikacyjnych,
 • sprawdzenie oraz weryfikacja planów ratowniczych w zakresie zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych oraz zabezpieczenia medycznego i socjalnego poszkodowanych podczas zdarzeń mnogich i masowych,
 • ocena i weryfikacja zasobów sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń mnogich i masowych, możliwych do wykorzystania zgodnie
  z zawartymi porozumieniami.