image_pdfimage_print

17 lutego 2019 roku przeprowadzono kolejne ćwiczenia wytypowanych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu sokólskiego z zakresu prowadzenia działań ratownictwa wodnego na zamarzniętych akwenach.

Tym razem miejscem ćwiczeń stał się zbiornik wodny w miejscowości Sidra. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z  JRG Sokółka oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin Sidra, Kuźnica, Nowy Dwór i Dąbrowa Białostocka, tj.: OSP KSRG Sidra, Kuźnica, Nowy Dwór, Jacowlany oraz OSP Jaczno.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych na poziomie podstawowym przez wytypowane siły i środki jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz podniesienie poziomu efektywności prowadzenia działań przez pozostałe wytypowanie jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu sokólskiego podczas zdarzeń na obszarach zalodzonych.

Ćwiczenia praktyczne przeprowadzono pod kierunkiem strażaka JRG Sokółka posiadającego szkolenie instruktora doskonalenia zawodowego z zakresu ratownictwa lodowego. W trakcie zajęć zapoznano się z rodzajem, sposobem wykorzystania oraz parametrami sprzętu ratownictwa wodnego a następnie praktycznie przećwiczono różne warianty ratowania tonących. Zadaniem ćwiczących zastępów było dotarcie do tonącego, podjęcie poszkodowanego z przerębla i ewakuacja na brzeg zalewu przy użyciu posiadanych na wyposażeniu sań lodowych, a następnie udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W dalszej kolejności zostało omówione oraz przećwiczone samoratowanie oraz użycie do ratowania tonących koła ratunkowego, rzutki ratowniczej, drabin nasadkowych, deski ortopedycznej oraz innego dostępnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów pożarniczych.

Opracował: bryg. Dariusz Łukaszewicz
Zdjęcia: JRG Sokółka.