image_pdfimage_print

15 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie nastąpiło uroczyste otwarcie sali edukacyjnej ,,Ognik”. W uroczystym otwarciu sali wzięli udział m.in. st. bryg. Andrzej Sobolewski, zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ksiądz Dariusz Łapiński, dziekan Dekanatu Grajewskiego, ksiądz Andrzej Traczyk, kapelan powiatowy strażaków, przedstawiciele władz samorządowych powiatu na czele ze starostą grajewskim panem Waldemarem Remfeldem oraz przedstawiciele służb i instytucji współpracujących.

Sala edukacyjna składa się z 2 wydzielonych pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. Jedna z nich jest salą multimedialną, natomiast druga emituje zagrożenia. W każdej z nich będą się odbywały zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także promującego bezpieczne zachowania w różnych środowiskach i okolicznościach. Odpowiednio przeszkoleni funkcjonariusze tut. komendy będą przekazywać dzieciom wiedzę oraz informacje dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wczesna edukacja dzieci w tym zakresie przyniesie wymierne korzyści w postaci właściwej reakcji na pojawiające się zagrożenia.

Całkowity koszt wykonania sali edukacyjnej „Ognik” zamknął się w kwocie około 35 tys. zł. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przekazał na ten cel 22 tys. zł.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: st. ogn. Rafał Gadomski, KP PSP w Grajewie