image_pdfimage_print

11 lutego 2019 r. funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce odwiedzili Szkołę Podstawową w Dubinach. Podczas spotkania z dziećmi i młodzieżą w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla pt. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przedstawiono zagrożenia jakie niosą za sobą dym i czad. Pokazano sposoby zapobiegania zagrożeniu oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy.  Z uwagi na okres zimowy, strażacy omówili zagadnienia związane z bezpiecznym korzystaniem z lodowisk,  sposoby zachowania się w przypadku załamania się lodu pod osobami,  oraz sposoby alarmowania służb ratowniczych w przypadku powstania zagrożenia.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Bajko, KP PSP w Hajnówce.

Zdjęcia: KP PSP w Hajnówce.