image_pdfimage_print

08.02.2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Augustowie uroczyście otwarto salę edukacyjną.

Sala edukacyjna ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią.

Następnie odbyła się pierwsza lekcja podczas, której:

  • dzieci m.in. obejrzały filmy edukacyjne,
  • poznały zagrożenia mogące występować w domu, w szkole i w innych obiektach użyteczności publicznej,
  • dzieci zobaczyły symulację pożaru w mieszkaniu.

Ponadto, przedstawiono sposób bezpiecznego postępowania podczas ewakuacji i powiadamiania służb ratunkowych.

Opracował: kpt. Paweł Bukrejewski
Zdjęcia: KP PSP Augustów