image_pdfimage_print

10 lutego 2019 roku na zalewie w Karpowiczach koło Suchowoli przeprowadzono ćwiczenia z zakresu prowadzenia działań ratownictwa wodnego na zamarzniętych akwenach wodnych.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych na poziomie podstawowym przez wytypowane siły i środki jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz podniesienie poziomu efektywności prowadzenia działań przez pozostałe wytypowanie jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu sokólskiego podczas zdarzeń na obszarach zalodzonych.
W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z Posterunku JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej oraz OSP z terenu gminy Suchowola i Dąbrowa Białostocka, tj.: OSP KSRG Suchowola, Czerwonka, Dryga, Olsza, Reszkowce oraz OSP Karpowicze i Kamienna Stara.
Ćwiczenia praktyczne przeprowadzono pod kierunkiem Zastępcy Dowódcy JRG Sokółka posiadającego szkolenie instruktora doskonalenia zawodowego z zakresu ratownictwa lodowego. W trakcie zajęć zapoznano się z rodzajem, sposobem wykorzystania oraz parametrami sprzętu ratownictwa wodnego a następnie praktycznie przećwiczono różne warianty ratowania tonących. Zadaniem ćwiczących zastępów było dotarcie do tonącego, podjęcie poszkodowanego z przerębla i ewakuacja na brzeg zalewu przy użyciu posiadanych na wyposażeniu sań lodowych, a następnie udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W dalszej kolejności zostało omówione oraz przećwiczone samoratowanie oraz użycie do ratowania tonących koła ratunkowego, rzutki ratowniczej, drabin nasadkowych, deski ortopedycznej oraz innego dostępnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów pożarniczych.

Opracował: bryg. Dariusz Łukaszewicz
Zdjęcia: JRG Sokółka.