Podsumowanie konkursu plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” na szczeblu powiatowym.

17 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” na szczeblu powiatowym. Nagrody wręczył Komendant Powiatowy PSP w Bielsku Podlaskim st. bryg. Waldemar Kudrewicz wraz z Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh. Stanisławem Olszewskim. Na konkurs wpłynęło ogółem 208 prac wyłonionych z eliminacji miejskich i gminnych. W zmaganiach udział wzięło 5 grup wiekowych ( I grupa – przedszkola, II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III, III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI, IV grupa – szkoła podstawowa klasy VII- VIII lub klasy gimnazjum II-III, V grupa –szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne) Na szczebel wojewódzki przekazano 21 prac.

Przeprowadzono również pogadankę związaną z kampanią społeczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Omówiono przyczyny, skutki oraz problemy związane z zagrożeniami występującymi w sezonie zimowym. Zostały również wskazane sposoby zapobiegania tego typu zdarzeniom, a także zasady postępowania w przypadku pożaru i podejrzenia wystąpienia czadu.