Komunikat dotyczący wyniku naboru do służby w KW PSP w Białymstoku

W związku z pozytywnym wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej, kieruje się kandydata:

  • nr 5

przed komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.