image_pdfimage_print

Do następnego etapu naboru (oceny dokumentów, o których mowa § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 672)), przechodzi kandydat:
• nr 5
Termin na złożenie dokumentów: 14.01.2019 r. w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem „Nabór do służby w KW PSP
w Białymstoku – etap IV”.
Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.