image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że w 2019 roku planuje zorganizować Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w niżej wymienionych terminach.

Wstępny harmonogram:
1. Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony ppoż. – 20-22.02.2019 r.
2. Szkolenie inspektorów ochrony ppoż. – 04-09.03.2019 r. – I zjazd; 25-29.03.2019 r. – II zjazd
3. Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony ppoż. – 03-05.06.2019 r.
4. Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony ppoż. – 18-20.09.2019 r.
5. Szkolenie inspektorów ochrony ppoż. 09-14.09.2019 r. – I zjazd; 30.09-04.10.2019 r. II zjazd
6. Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony ppoż. 28-30.10.2019 r.

Koszt Szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony ppoż. 500,00 zł
Koszt Szkolenia inspektorów ochrony ppoż. 1200,00 zł

W związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie wnoszona jest na konto podmiotu prowadzącego szkolenie (Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Białymstoku) najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, co jest warunkiem zakwalifikowania kandydata. W związku z powyższym osoby prywatne lub instytucje zainteresowane przedmiotowym szkoleniem prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkolenia w Łapach w celu ustalenia formalności organizacyjnych. Rachunki zostaną wystawione po wpłacie środków na wskazane w umowie konto i zaksięgowaniu ich.

Sprawę prowadzi mł. asp. Katarzyna Karpowicz

Ośrodek Szkolenia PSP ul. Płonkowska 1
18 – 100 Łapy
tel. 85-715-81-00, fax. 85-715-81-07, e- mail: osrodek@straz.bialystok.pl