Spotkanie Komendanta Głównego PSP ze zmianami służbowymi w województwie podlaskim

22 grudnia 2018 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski odwiedził strażaków z komend powiatowych i miejskich PSP w: Augustowie, Grajewie, Łomży i Suwałkach. W czasie wizyty komendant główny PSP spotkał się ze zmianami służbowymi poruszając kwestie związane z funkcjonowaniem jednostki, systemem wynagrodzeń funkcjonariuszy oraz omówił program modernizacji służb mundurowych i zamierzenia na przyszłe lata. Na zakończenie wizyty podzielił się z funkcjonariuszami wigilijnym opłatkiem składając świąteczne i noworoczne życzenia.