„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

W grudniu  strażacy powiatu siemiatyckiego sukcesywnie przeprowadzali pogadanki w szkołach w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Funkcjonariusze sukcesywnie uczestniczą na spotkaniach z radami pedagogicznymi w szkołach podstawowych. Podczas spotkań omawiane są ogólne założenia kampanii, niebezpieczeństwa związane z pożarami obiektów mieszkalnych, w tym skutkami wad i nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych  na paliwo stałe i gazowe. Omówione są  przyczyny powstawania tlenku węgla podczas procesu spalania,  objawy mogące świadczyć o obecności tlenku węgla oraz zaprezentowano działanie czujek wykrywających dym i tlenek węgla. Spotkania są także okazją do przekazania kalendarzy na rok 2019 oraz życzeń z okazji  nadchodzących Świat Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2019 r.
Opracował. st.kpt. Sylwester Uściniak

Zdjęcia: st. kpt. Sylwester Uściniak