image_pdfimage_print

W grudniu odbyły się uroczyste przekazania jednostkom OSP z terenu powiatu siemiatyckiego sprzętu ratownictwa technicznego i medycznego zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

W przekazaniu sprzętu, oprócz wójtów poszczególnych gmin i przedstawicieli poszczególnych jednostek OSP, udział wzięli Komendant Powiatowy PSP w Siemiatyczach  st. bryg. Jerzy Sitarski oraz  Zastępca Komendanta Powiatowego  PSP st.kpt. Sylwester Uściniak

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa  oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

W ramach pozyskanych środków wszystkie jednostki OSP z terenu  powiatu otrzymały sprzęt ratownictwa technicznego oraz medycznego.

Pozyskany sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.


Opracował: st.kpt. Sylwester Usciniak

Zdjęcia: KP PSP Siemiatycze