image_pdfimage_print

Z końcem tego roku zakończy się realizowany od stycznia 2017 r. wspólny projekt strażaków województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego ze strażakami litewskimi z województwa alytuskiego i marijampolskiego. Celem realizowanego projektu jest wzmocnienie współpracy oraz podniesienie wiedzy i umiejętności straży pożarnej w litewsko-polskim regionie przygranicznym. Liderem projektu jest Komenda Wojewódzka Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Marijampole, a partnerami projektu są: po stronie polskiej Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i Olsztynie, natomiast po stronie litewskiej Komenda Wojewódzka Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Alytusie.

Zakres Projektu obejmuje przeprowadzenie 7 szkoleń dla 328 strażaków:
• Szkolenie z działań poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie podstawowym;
• Szkolenie specjalistyczne kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną;
• Szkolenie z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym;
• Szkolenie z ratownictwa drogowego w zakresie podstawowym;
• Szkolenie z zakresu napełniania zbiorników ciśnieniowych przenośnych;
• Szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji;
• Szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla kierowców pojazdów ratowniczo-gaśniczych;

Dodatkowo w ramach projektu zostały zorganizowane międzynarodowe ćwiczenia z zakresu ratownictwa specjalistycznego oraz seminarium ratownicze z elementami praktycznymi. Była to doskonała okazja do wymiany przez polskich i litewskich strażaków doświadczeń, sprawdzenia ich współpracy podczas likwidacji różnych zagrożeń i doskonalenia procedur współdziałania. Zakupiono także pojazdy i sprzęt ratowniczy, a w Ośrodku Szkolenia w Łapach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku wykonano stanowiska dydaktyczne do prowadzenia szkoleń specjalistycznych.
Projekt dofinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą do 850 000 EURO. Całkowita wartość projektu: 1 000 000 EURO.

PROJEKT NR LT-PL-1R-008 „DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RATOWNICTWA I LIKWIDACJI ZAGROŻEŃ” realizowany w ramach PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG V-A LITWA-POLSKA 2014-2020 DOFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

Interreg Va rgb