image_pdfimage_print

Od marca 2017 roku strażacy województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego wspólnie ze strażakami litewskimi z województwa alytuskiego i marijampolskiego realizują projekt, którego celem jest transfer dobrych praktyk i wzmocnienie współpracy państwowych służb ratowniczych w litewsko-polskim rejonie przygranicznym, a także poprawa zarządzania działaniami ratowniczymi w sytuacjach ekstremalnych zagrożeń chemiczno-ekologicznych.

Liderem projektu jest Komenda Wojewódzka Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Alytusie, a partnerami projektu są: po stronie polskiej Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i Olsztynie, natomiast po stronie litewskiej Komenda Wojewódzka Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Marijampole.

Zakres Projektu obejmuje przeprowadzenie 6 szkoleń dla 324 strażaków:
• Szkolenie z ratownictwa chemiczno-ekologicznych w zakresie podstawowym;
• Specjalistyczne szkolenie chemiczno-ekologiczne;
• Specjalistyczne szkolenie z zakresu transportu towarów niebezpiecznych;
• Specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania skutkom wypadków chemicznych, biologicznych, nuklearnych i wybuchów;
• Szkolenie z ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym;
• Szkolenie specjalistyczne dla kierowców;

Podczas ćwiczeń z zakresu reagowania na wypadki chemiczne i ekologiczne na zbiornikach wodnych oraz podczas seminarium ratowniczego z elementami praktycznymi polscy i litewscy strażacy mieli także możliwość wymiany doświadczeń. Dodatkowym atutem projektu była możliwość zakupu sprzętu ratowniczego i ochrony strażaków oraz doposażenie Ośrodka Szkolenia w Łapach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w specjalistyczne stanowiska dydaktyczne. Projekt dofinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą do 849 540,15 EURO. Całkowita wartość projektu: 999 459 EURO.

PROJEKT NR LT-PL-1R-009 „TRANSFER WIEDZY W ZAKRESIE RATOWNICTWA CHEMICZNO – EKOLOGICZNEGO” realizowany przez polskich i litewskich strażaków w ramach PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG V-A LITWA-POLSKA 2014-2020 DOFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 


Interreg Va rgb