image_pdfimage_print

17 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyło się podsumowanie konkursu „Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówkę Terenową w Hajnówce. Współorganizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce oraz Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

W zmaganiach udział wzięło 6 gospodarstw rolnych z miejscowości: Zbucz, Luszcze, Odrynki, Gorodzisko i Bobrówka. Celem konkursu było upowszechnianie wśród rolników znajomości zasad bezpieczeństwa pracy i wdrażanie ich we własnym gospodarstwie rolnym. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatora i współorganizatorów dwukrotnie odwiedziła gospodarstwa biorące udział w konkursie. Podczas pierwszej wizyty zwracano uwagę rolnikom na nieprawidłowości w ich gospodarstwach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, podczas kolejnej wizyty oceniano usunięcie uchybień. Na podstawie przydzielonych punktów wyłoniono zwycięzców – pierwsze miejsca zajęły ex aequo gospodarstwa z miejscowości Zbucz i Gorodzisko.

Podczas uroczystego ogłoszenia wyników Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce mł. bryg. Grzegorz Bajko pogratulował zwycięzcom, następnie w związku z trwającym okresem grzewczym oraz prowadzoną kampanią społeczną Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przedstawił zagrożenia związane z emisją tlenku węgla, dymów pożarowych oraz gazu ziemnego i propan-butan, po czym wręczył wszystkim uczestnikom konkursu czujki tlenku węgla.

Opracowanie: kpt. Marcin Karpiuk, KP PSP w Hajnówce.
Zdjęcia: kpt. Marcin Karpiuk, KP PSP w Hajnówce.