image_pdfimage_print

Do serii czterech pożarów budynków mieszkalnych doszło w przeciągu dwóch dni na terenie powiatu sokólskiego. W jednym z nich w miejscowości Chilmony, gm. Nowy Dwór zginęły dwie starsze osoby.

30 listopada 2018 r. o godz. 16.23 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Chilmony – z informacji wynikało, że w środku mogą znajdować się 2 osoby. Do zdarzenia zadysponowano w I rzucie zastępy GBA i GCBA z Posterunku w Dąbrowie Białostockiej, GCBA i SHD z JRG Sokółka oraz zastęp GBM z jednostki OSP KSRG Nowy Dwór. Po 2 minutach do Stanowiska Kierowania KP PSP wpływa kolejne zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Grodziszczany, gm. Dąbrowa Białostocka znajdującej się w pobliżu siedziby Posterunku JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej. W związku z powyższym do zdarzenia przekierowany zostaje jeden zastęp PSP – SKKP kontynuuje dysponowanie kolejnych jednostek OSP do obu zdarzeń. Po dojechaniu zastępów z Posterunku JRG i OSP Nowy Dwór do miejscowości Chilmony stwierdzono, że pali się całkowicie drewniany budynek mieszkalny kryty blachą – ogniem objęte jest całkowicie wnętrze obiektu, płomienie wydobywają się przez okna i drzwi wejściowe oraz z poddasza. Ponadto stwierdzono, że pali się również całkowicie drewniany budynek inwentarski (obora) kryty eternitem – dach był częściowo zawalony. Na miejsce zdarzenia samorzutnie docierali strażacy z miejscowej OSP Chilmony, którzy rozwijali zasilanie z hydrantu naziemnego przy remizie OSP w kierunku pożaru. Z informacji uzyskanych od właściciela obiektów ustalono, że w środku budynku mieszkalnego mogą znajdować się 2 starsze osoby.  Ustalono również, że  w momencie wybuchu pożaru mężczyzna znajdował się na zewnątrz obiektu, natomiast żona ewakuowała się z budynku przez okno – w/w osoby nie doznały obrażeń. Działania zastępu PSP w I fazie skupiły się na gaszeniu pożaru budynku mieszkalnego – zabezpieczono miejsce zdarzenia oraz podano 2 prądy wody w natarciu na obiekt, w tym do wnętrza przez okna do pomieszczenia, które wskazano jako możliwe miejsce przebywania mieszkańców.  Zorganizowano również zaopatrzenie wodne z najbliższego hydrantu naziemnego. Jednocześnie zastęp OSP podał 2 prądy wody na palące się obiekty od strony posesji.  W związku z silnie rozwiniętym pożarem kubaturowym całego wnętrza budynku mieszkalnego nie było możliwości natychmiastowego wejścia do obiektu bez stłumienia ognia i obniżenia temperatury. W trakcie dalszego rozpoznania ustalono, że nie ma dużego zagrożenia dla sąsiednich budynków.  Po stłumieniu ognia oraz zwiększeniu zasobów ratowniczych na miejscu zdarzenia wprowadzono przez drzwi wejściowe do wnętrza obiektu rotę z PSP z prądem wody w celu przeszukania. Z uwagi na spadające na ratowników elementy stropu oraz zawalającą się konstrukcję dachu – rota została wycofana na zewnątrz. Jednocześnie podjęto decyzję o wycięciu otworu w ścianie budynku do sąsiedniego pokoju od strony nawietrznej.  Po zawaleniu się części konstrukcji dachu, pokrycia dachowego i usunięciu zagrożenia dla ratowników ponownie wprowadzono rotę do wnętrza obiektu przez wycięty otwór – z uwagi na zablokowane przejścia przez zawaloną konstrukcję ratownicy nie byli w stanie dotrzeć do pomieszczenia, w którym mogły przebywać osoby poszkodowane. W związku z powyższym podjęto ponowną próbę wejścia przez drzwi – wprowadzono drugą rotę, która po odgruzowaniu przedsionka w jednym z pomieszczeń odnalazła dwie nieprzytomne osoby przywalone elementami zawalonego stropu i konstrukcji dachowej. Z uwagi na znaczne zwęglenie ciał odstąpiono od ewakuacji – obecny na miejscu zespół PRM odstąpił również od udzielania pomocy medycznej. Przybyłe na miejsce zdarzenia pozostałe siły i środki podały dodatkowe prądy wody w natarciu na palące się obiekty oraz zorganizowały dodatkowe zaopatrzenie wodne – wodę dowożono z sieci hydrantowej miejscowości Nowy Dwór oraz utworzonego punktu czerpania wody na rzece Sidra przy trasie Chilmony – Harasimowicze. Do zdarzenia zadysponowano również 2 cysterny wodne z OSP Lipsk i JRG 4 Białystok. Dalsze działania JOP polegały na dokładnym przeszukaniu pogorzeliska oraz jego dogaszaniu.  Po wykonaniu czynności dochodzeniowo – śledczych przez Policję i Prokuraturę przystąpiono do rozbiórki elementów konstrukcyjnych obiektu z jednoczesnym dogaszaniem pojawiających się zarzewi ognia. Na miejsce zdarzenia przybył Wójt Nowego Dworu oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce. W działaniach trwających ponad 7 godzin udział brało 14 zastępów straży (KP PSP Sokółka, JRG Sokółka, Posterunek JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej, JRG 4 Białystok, OSP KSRG Nowy Dwór, Sidra, Kuźnica, Sztabin /powiat augustowski/, OSP Kamienna Stara, Jaczno) – łącznie 68 strażaków oraz Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Policja, Prokurator, Zakład Pogrzebowy.

Natomiast po dojechaniu na miejsce pożaru w m. Grodziszczany stwierdzono, że pali się poddasze drewnianego budynku mieszkalnego, na parterze panowało duże zadymienie. Z informacji uzyskanych od osób postronnych wynikało, że budynek jest zamieszkiwany przez dwóch mężczyzn – istniało przypuszczenie, że mogli pozostać wewnątrz obiektu.  Na szczęście w/w informacje nie potwierdziły się. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i  podaniu jednego prądu wody w natarciu na poddasze budynku. Po przyjeździe kolejnych zastępów podano kolejne 4 prądy wody w natarciu na poddasze i parter budynku przez otwory okienne. Po opanowaniu sytuacji pożarowej przeszukano wszystkie pomieszczenia budynku – nie stwierdzono osób w obiekcie.  W trakcie działań korzystano z pobliskiego hydrantu oraz dowożono wodę z m. Różanystok. Na miejsce zdarzenia przybył Burmistrz Dąbrowy Białostockiej. W działaniach trwających ponad 4 godziny udział brało 7 zastępów straży (Posterunek JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej, OSP KSRG Reszkowce, Olsza, OSP Kamienna Stara, Jaczno, Dąbrowa Białostocka) – łącznie 28 strażaków oraz Pogotowie Energetyczne i Policja.

Jak się wkrótce okazało nie był to koniec serii pożarów w obiektach mieszkalnych – o godz. 16.52 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce wpłynęło kolejne zgłoszenie o pożarze sadzy w kominie budynku mieszkalnego w jednej z podsokólskich miejscowości.  Na miejsce pożaru zadysponowano 2 zastępy z najbliższych OSP KSRG, a także zastęp z JRG Białystok. Dopiero po ściągnięcia strażaków JRG Sokółka z dyżuru domowego – do zdarzenia można było zadysponować zastęp PSP z terenu powiatu. Na szczęście w zdarzenie nikt nie ucierpiał, nie zanotowano również strat materialnych w mieniu.  W działaniach udział brały 4 zastępy straży (JRG Sokółka, JRG Białystok, OSP KSRG Stara Kamionka, Stara Rozedranka) – łącznie 22 strażaków.

1 grudnia 2018 roku doszło do kolejnego groźnego pożaru budynku mieszkalnego – o godz. 9.04 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce wpłynęło zgłoszenie o pożarze poddasza budynku mieszkalnego w miejscowości Lipina, gm. Sokółka. Do zdarzenia zadysponowano w I rzucie zastępy GBA, GCBA i SHD z JRG Sokółka oraz 4 zastępy z najbliższych jednostek OSP. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów z JRG stwierdzono, że pali się użytkowane poddasze drewnianego budynku mieszkalnego – dym wydobywa się spod dachu i ze szczytów obiektu, koło komina widoczne płomienie. W trakcie rozpoznania ustalono, że obiekt zamieszkuje 8 osób, w trakcie powstania zdarzenia przebywały w nim 3 osoby – wszyscy znajdowali się na zewnątrz i nikt nie doznał obrażeń. Działania polegały na podaniu 1 prądu wody w natarciu na palące się poddasze przez okno w szczycie budynku. Wprowadzono również 2 roty PSP z prądami wody do wnętrza obiektu w celu gaszenia pożaru i przeszukania pomieszczeń – nie stwierdzono osób w obiekcie. Po przyjeździe kolejnych sił i środków zorganizowano zaopatrzenie wodne z dwóch pobliskich hydrantów naziemnych oraz podano dodatkowo 1 prąd wody w natarciu na miejsce pożaru.  Do zdarzenia wyjechał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce.  O zdarzeniu powiadomiono Burmistrza Sokółki w celu ustalenia zakresu pomocy pogorzelcom – na miejsce zdarzenia przybył Dyrektor ZGKiM. Dalsze działania straży polegały na dogaszaniu palącego się obiektu z częściowa rozbiórką elementów konstrukcyjnych, wycięto również z podnośnika otwory w dachu w celu zwiększenia skuteczności oddymiania. W trakcie działań w celu dotarcia do zarzewi ognia pomiędzy pokryciem dachowym a podbitką na poddaszu zdjęto całą blachę – działania prowadzono z drabin przystawnych i podnośnika. W działaniach trwających prawie 4 godziny udział brało 8 zastępów straży (KP PSP Sokółka, JRG Sokółka, OSP KSRG Stara Rozedranka, Czarna Białostocka /powiat białostocki/, OSP Lipina, Wierzchlesie) – łącznie 32 strażaków oraz Pogotowie Energetyczne, Policja i Pogotowie Wodociągowe.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz

Zdjęcia: KP PSP Sokółka