image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu dotyczące wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” oraz LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ofertę złożyły 2 podmioty. Po przeprowadzeniu postępowania, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Inspiraktiv Marcin Kuliński.