image_pdfimage_print

W czwartek 15 listopada 2018r. tuż po godzinie 10 miała miejsce ewakuacja II LO w Bielsku Podlaskim. Powodem ewakuacji było zagrożenie bombowe.

Nauczyciele zadbali o jak najszybsze opuszczenie budynku przez uczniów. Do zadań strażaków należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz pomoc personelowi szkoły w ewakuacji uczniów. Po opuszczeniu budynku szkoły i sprawdzeniu stanu osobowego zgodnie z listami obecności okazało się, że wszyscy zostali ewakuowani. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne dla osób ewakuowanych z budynku szkoły wyznaczono budynek zastępczy. Zostali przeprowadzeni do tymczasowej siedziby BDK, gdzie wysłuchali pogadanki dotyczącej postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i podporządkowania się poleceniom kierującego akcją do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej. Również w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, przeprowadzono pogadankę w której uczestniczyło grono pedagogiczne oraz uczniowie szkoły.

Były to tylko ćwiczenia, wspólnie przeprowadzone przez straż pożarną i policję. Na potrzeby ćwiczeń zadysponowano psa specjalnie przeszkolonego do odnajdywania materiałów wybuchowych.