image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu dotyczące wykonania filmu promocyjnego na potrzeby realizacji projektu LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ofertę złożyło 11 podmiotów. Po przeprowadzeniu postępowania, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Parkos Media Ireneusz Prokopiuk.