image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że na złożone zapytanie ofertowe WOS.2370.17.2018.AS z dnia 17.10.2018r. dotyczące przeprowadzenia szkoleń z dziedziny ratownictwa wodno-nurkowego w ramach realizacji projektu LT-PL-2S-175 „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb ratowniczych w ramach wspólnych działań” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, po przeprowadzeniu postępowania wybrano ofertę firmy Augustowskie Centrum Nurkowe.