załącznik nr 2 Oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń.... (1)