image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe WOS.2370.14.2018.AS z dnia 17.09.2018r. dotyczące wykonania stanowiska dydaktycznego gruzowisko o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2 w ramach realizacji projektu LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, po przeprowadzeniu postępowania, wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy Usługowo – Handlowej Grzegorz Łupiński.