image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku ma zamiar zamówić materiały promocyjne na potrzeby realizacji projektów:

  1. LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń”
  2. LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego”

realizowanych w  ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020.

Szczegóły wykaz ilościowy materiałów promocyjnych dla poszczególnych projektów znajduje się w załącznikach do ogłoszenia.

Materiały winny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi poniżej i dostarczone do siedziby zamawiającego (Białystok, ul. Warszawska 3) do dnia 7 grudnia 2018 roku. Zamawiający dokona odbioru dostarczanych materiałów i potwierdzi ten fakt w formie protokołu odbioru.

Wzornictwo materiałów powinno uwzględniać wymogi określone w podręczniku  Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020, dostępne pod adresem http://lietuva-polska.eu/pl/wdra_anie/promocja.html.

Dotyczy to w szczególności  wytycznych w zakresie komunikacji i oznakowania oraz zasad użycia logotypu programu. Na materiałach dodatkowo powinno zostać umieszczone logo Państwowej Straży Pożarnej – według szczegółowych wytycznych zamawiającego. Materiały powinny być zaprojektowane i wykonane w spójnej dla danego projektu kolorystyce – do uzgodnienia z zamawiającym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie materiałów promocyjnych oznakowanych niezgodnie z powyższymi zasadami.

Szczegółowe wymogi odnośnie jakości materiałów:

  • Broszury informacyjne – Format A4, okładka: papier kredowy, gramatura min 300 g/m2, folia matowa 1+0, druk 4+4 CMYK; wnętrze: maksymalnie 12 kart, druk 4+4 CMYK, papier kredowy, gramatura min 170 g/m2. Całość lakierowana lakierem dyspersyjnym. Wykonawca zobowiązany jest do: przygotowania i uzgodnienia projektu broszury na podstawie tekstów i zdjęć dostarczonych przez zamawiającego. Dokonania poprawek na podstawie uwag do projektu.
  • Tablica pamiątkowa – wymiary i zawartość według wymogów programu, druk 4+0 CMYK, folia polimerowa matowa, technologia druku certyfikowana certyfikatami ECOLOGO i GREENGUARD, odporność wydruku na warunki atmosferyczne min. 4 lata, osadzona w antyramie – gotowa do montażu na ścianie;

Płatność za materiały promocyjne na podstawie faktury VAT, przelewem w terminie 30 dni od daty wystawieniu faktury, po podpisaniu protokołu odbioru.

Oferty zawierające cenę brutto całościową oraz jednostkową dla poszczególnych pozycji zamówienia, odrębnie dla każdego projektu należy przesłać do dnia 8 listopada 2018 roku na adres poczty elektronicznej m.janowski@straz.bialystok.pl. Dodatkowo do oferty na żądanie zamawiającego należy dostarczyć do jego siedziby (Białystok, ul. Warszawska 3) do okazania prototypy poszczególnych produktów.

Sprawę zamówienia prowadzi mł. bryg. Marcin Janowski  – tel.: 85 670 27 11 lub 660 795 687.

Załącznik nr 1

Wykaz materiałów promocyjnych dla projektu: LT-PL-1R-008  „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń”

LP Rodzaj zakupu Ilość
1 Broszury informacyjne 150
2 Tablica pamiątkowa 1

Załącznik nr 2

Wykaz materiałów promocyjnych dla projektu: LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego”

 

LP Rodzaj zakupu Ilość
1 Broszury informacyjne 150
2 Tablica pamiątkowa 1