image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe WOS.2370.21.2018.AS z dnia 12.09.2018r. dotyczące zakupu sprzętu do szkolenia z działań poszukiwawczo – ratowniczych w ramach realizacji projektu LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego po przeprowadzeniu postępowania, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy PHU DAFO.