Trzyrzeczki (gm. Dąbrowa Białostocka) – tragiczny pożar budynku mieszkalnego.

27 października 2018 roku o godz. 20.16 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Trzyrzeczki,  gm. Dąbrowa Białostocka – z informacji wynikało, że w środku mogą znajdować się 2 osoby.

Do zdarzenia natychmiast zadysponowano 2 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z JRG Sokółka i Posterunku w Dąbrowie Białostockiej oraz 5 zastępów z najbliższych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Na miejsce zdarzenia samochodem SLRR udał się Oficer Operacyjny Powiatu.

Po dojechaniu pierwszego zastępu z OSP stwierdzono, że pali się murowano – drewniany budynek mieszkalny, ogniem objęte jest całkowicie wnętrze obiektu, płomienie wydobywają się przez drzwi wejściowe, okna oraz poddasze, dach jest częściowo zawalony do środka budynku. Działania OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu prądu wody w natarciu do wnętrza obiektu przez okno (w związku z silnie rozwiniętym pożarem kubaturowym całego wnętrza nie było możliwości natychmiastowego wejścia do budynku mieszkalnego bez stłumienia ognia i obniżenia temperatury). Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępu z Posterunku JRG Sokółka w trakcie rozpoznania stwierdzono, że w wyniku pożaru zagrożone są 3 sąsiednie obiekty. Z informacji uzyskanych od świadków zdarzenia potwierdzono, że w środku mogą znajdować się 2 osoby – ustalono, że przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej próbę ratowania mieszkańców budynku podjęli dwaj mężczyźni. Podczas wybijania szyby w oknie doznali oni obrażeń dłoni – pomocy medycznej udzielił im obecny na miejscu zdarzenia ambulans ZRM. W/w osoby nie wymagały przewiezienia do szpitala.

W związku z powyższym podano dodatkowo 2 prądy wody na miejsce pożaru z jednoczesną obroną zagrożonych obiektów. Po stłumieniu ognia wprowadzono do wnętrza obiektu rotę PSP z prądem wody w celu przeszukania pomieszczeń. Z uwagi na spadające na ratowników elementy stropu i konstrukcji dachu – rota została wycofana na zewnątrz. Po zawaleniu się części konstrukcji dachu oraz usunięciu pokrycia dachowego stwarzającego zagrożenie ponownie wprowadzono rotę do wnętrza obiektu, która  w jednym z pomieszczeń odnalazła dwie nieprzytomne osoby przywalone elementami zawalonego stropu i konstrukcji dachowej. Z uwagi na znaczne zwęglenie ciał odstąpiono od ewakuacji – obecny na miejscu zespół PRM odstąpił również od udzielania pomocy medycznej. Przybyłe na miejsce zdarzenia pozostałe siły i środki podały dodatkowe prądy wody oraz zorganizowały zaopatrzenie wodne – zbudowano zasilanie z hydrantu naziemnego w odległości około 150 m, wodę dowożono również z miejscowości Zwierzyniec Wielki. Podczas działań ratownicy wynieśli z budynku butlę na gaz propan – butan. Dalsze działania JOP polegały na dokładnym przeszukaniu pogorzeliska oraz prowadzeniu dogaszania z jednoczesną rozbiórką elementów konstrukcyjnych obiektu.  Na miejsce zdarzenia przybył Prokurator oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce. Miejsce zdarzenia przekazano do dalszych czynności dochodzeniowo – śledczych Policji, na dozór pogorzeliska pozostawiono jednostkę OSP.

W działaniach trwających ponad 6 godzin udział brało 9 zastępów straży (KP PSP Sokółka, JRG Sokółka, Posterunek JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej, OSP KSRG Olsza, OSP KSRG Suchowola, OSP KSRG Sztabin /powiat augustowski/, OSP Kamienna Stara, OSP Domuraty) – łącznie 37 strażaków oraz Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Policja, Prokurator, Zakład pogrzebowy, Konserwator sieci wodociągowej.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz

Zdjęcia: KP PSP Sokółka.