image_pdfimage_print

25 października 2018 roku o godzinie 10.00 dyrektor Zespołu Szkół w Niećkowie ogłosił alarm pożarowy połączony z praktycznym sprawdzeniem warunków ewakuacji uczniów i personelu szkoły.
Zaplanowane wcześniej zdarzenie miało na celu jak najwierniejsze odbicie prawdziwego zagrożenia i sprawdzenie obowiązujących procedur w tym zakresie. Przebieg ewakuacji obserwowali i oceniali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
Po opuszczeniu budynku szkoły i sprawdzeniu stanu osobowego zgodnie z listami obecności dyrektor placówki złożył meldunek zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu ewakuacji. Podsumowując przebieg ewakuacji funkcjonariusz zwrócił uwagę na sposoby postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i podporządkowania się poleceniom kierującego akcją do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Tego samego dnia o godzinie 17.00 przeprowadzono próbą ewakuację w Internacie Zespołu Szkół w Niećkowie, w którym również uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Uczestnictwo przedstawicieli naszej komendy w ewakuacjach próbnych było okazją do pogadanek na temat sposobów zapobiegania pożarom w budynkach mieszkalnych i zatruć tlenkiem węgla w ramach trwającej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie
Zdjęcia: str. Damian Trzaska, KP PSP w Grajewie