Ćwiczenia Buksztel 2018 podsumowanie działań na godz. 7:30

Po przejściu frontu burzowego i likwidacji jego skutków kolejne zdarzenia w dniu wczorajszym przyniosły ze sobą konieczność podjęcia interwencji w 10 przypadkach, podczas których udział brało:

  • 19 zastępów specjalistycznych grup ratowniczych: wodno – nurkowych, poszukiwawczo – ratowniczych, wysokościowych i chemiczno – ekologicznych,
  • 15 zastępów Państwowej Straży Pożarnej (poza w/w grupami),
  • 5 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • służby współdziałające: Policja, Straż Graniczna, grupa ratownicza „Nadzieja”, Zarządzanie Kryzysowe szczebla lokalnego i wojewódzkiego, Państwowy Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W bezpośredniej likwidacji skutków zdarzeń uczestniczyło łącznie 158 strażaków oraz sztab powołany przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.