Ćwiczenia Buksztel 2018 aktualizacja godz. 18.20

Na wyrobisku Kundzin wydobyto z wody trzeciego pasażera busa. Z uwagi na brak widoczności przerwano działania do jutra do godz. 9.00.

Trwają działania poszukiwawcze osoby przysypanej gruzem na obiekcie Agroma. Równolegle prowadzone są działania gaśnicze po wybuchu w magazynie nr 17.