image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe WOS.2370.12.2018.AS z dnia 27.09.2018 r. na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzonym 10 lipca 2006 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla 40 osób (funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego oraz Litwy) z zapewnieniem zakwaterowania, wyżywienia, tłumacza języka litewskiego w ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego po przeprowadzeniu postępowania, wybrano najkorzystniejszą  ofertę firmy FG SYSTEM.