image_pdfimage_print

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkoleniowym druhów powiatu hajnowskiego w dniach 29.09.2018 r. – 13.10.2018 r. odbyło się szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia w systemie zaocznym (weekendowym) prowadzone były przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce. W szkoleniu zrealizowanym zgodnie z programem szkolenia z 2015 roku i obejmującym łącznie 36 godzin (23 godziny teoria, 13 godzin – praktyka) wzięło udział 21 ochotników z 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie pozytywnie zakończyło 20 druhów, którzy uzyskali tym samym uprawnienia do kierowania działaniem ratowniczym podczas działań ratowniczo-gaśniczych.
Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Piotr Sienkiewicz, KP PSP Hajnówka