image_pdfimage_print

W dniach 8 i 9 października 2018 roku podczas cyklu spotkań zostały podpisane umowy o dofinansowanie środkami Funduszu Sprawiedliwości zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu województwa podlaskiego.  W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyli:
– Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Jarosław Zieliński,
– Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości – Pan Mikołaj Pawlak;
– Komendant Główny PSP – gen. brygadier Leszek Suski,
– Wojewoda Podlaski – Pan Bohdan Paszkowski,
– Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Jarosław Wendt,
– Prezes Oddziału Wojewódzkiego  Związku OSP RP – Druh Andrzej Koc,
– wójtowie i burmistrzowie,
– komendanci i naczelnicy OSP,
– media;

W ramach dofinansowania jeszcze w tym roku do jednostek OSP z terenu województwa podlaskiego zostanie zakupiony sprzęt ratowniczy i medyczny za kwotę ponad 4 mln. zł. Umowę o dofinansowanie podpisało 107 gmin województwa podlaskiego.