image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że na wysłane i opublikowane zapytanie ofertowe WOS.2370.16.2018.AS z dnia 12.09.2018r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym zgodnie z „Programem szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym” Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzonym 23 stycznia  2015 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla 36 osób (funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego) w ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego po przeprowadzeniu postępowania, wybrano najkorzystniejszą  ofertę firmy FG SYSTEM.