image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że na wysłane i opublikowane zapytanie ofertowe WOS.2370.11.2018.AS z dnia 12.09.2018r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia z ratownictwa drogowego w zakresie podstawowym zgodnie z programem szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzonym 16 grudnia 2016 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla 60 osób (funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego oraz Litwy) w ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego po przeprowadzeniu postępowania, wybrano najkorzystniejszą  ofertę firmy BIATECH.