image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe WOS.2370.18.2018.AS z dnia 30.08.2018r. dotyczące zakupu sprzętu do szkolenia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym (CBRNE) w ramach realizacji projektu LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego po przeprowadzeniu postępowania, wybrano najkorzystniejszą  ofertę firmy PROCOM.