image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe WOS.2370.15.2018.AS z dnia 05.09.2018 r. dotyczące  przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego w zakresie szkolenia specjalistycznego w zakresie transportu towarów niebezpiecznych zgodnie z ,,Programem szkolenia specjalistycznego w zakresie transportu towarów niebezpiecznych” Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzonym 9 lipca 2014 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla 60 osób (funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego oraz Litwy) w ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego po przeprowadzeniu postępowania, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy BIATECH.