Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu do ratownictwa wodno-nurkowego w ramach projektu LT-PL-2S-175

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że na złożone i opublikowane zapytanie ofertowe na zakup sprzętu do ratownictwa wodno-nurkowego w ramach projektu LT-PL-2S-175 „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb ratowniczych w ramach wspólnych działań” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłynęła jedna oferta przekraczająca wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.