Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa wysokościowego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa wysokościowego w ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Programem szkolenia z ratownictwa wysokościowego

Zapytanie ofertowe-szkolenia z ratownictwa wysokościowego