Program szkolenia w zakresie podstawowym z rat. technicznego