image_pdfimage_print

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa drogowego w zakresie podstawowym w ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program szkolenia w zakresie podstawowym z rat. technicznego

Zapytanie ofertowe-szkolenie z ratownictwa drogowego