image_pdfimage_print

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z działań poszukiwawczo – ratowniczych w zakresie podstawowym w ramach realizacji projektu LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie podstwowym

Zapytanie ofertowe-szkolenie z działań poszukiwawczo – ratowniczych