image_pdfimage_print

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu sprzętu do szkolenia z działań poszukiwawczo – ratowniczych w ramach realizacji projektu LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe-sprzęt do szkolenia poszukiwawczo-ratownicze