image_pdfimage_print

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia  szkolenia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym (CBRNE) w ramach realizacji projektu LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego” Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program szkolenia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym CBRNE

przeprowadzenie szkolenia w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym ….