Konferencja dotycząca środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu do OSP

W piątek, 24 sierpnia 2018 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja inaugurująca ogłoszenie XVI naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W konferencji brali udział: Pan Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, generał brygadier Leszek Suski – Komendant Główny PSP, Pan Mikołaj Pawlak – Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, Pan Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski,  wójtowie i burmistrzowie z terenu województwa podlaskiego oraz komendanci i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach otwartego naboru z Funduszu Sprawiedliwości możliwy będzie zakup zestawów ratownictwa medycznego R1, defibrylatorów i zestawów ratownictwa technicznego do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dla województwa podlaskiego przewidziano kwotę 4 mln. zł.

Zainteresowane gminy mogą składać do 31.08 wnioski w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.witkac.pl

 

 

Opracowanie i  zdjęcia: bryg. Tomasz Gierasimiuk, KW PSP w Białymstoku